گروه آموزشی زبان وادبیات عرب متوسطه ی استان چهارمحال وبختیاری tag:http://arabichb.mihanblog.com 2014-12-19T00:54:26+01:00 mihanblog.com تدوین یک درس ( نکره و معرفه « علم ، معرفه به الف و لام » ) 2014-11-20T11:21:16+01:00 2014-11-20T11:21:16+01:00 tag:http://arabichb.mihanblog.com/post/126 صمدی باسمه تعالی باسلام و احترام در اجرای  برنامه ی عملیاتی دبیر خانه تدوین یک درس از کتاب عربی پایه ی اول متوسطه  ی دوم بر اساس تغییرات کتاب های متوسطه ی اول ، بر عهده ی دبیران محترم عربی می باشد ، از سرگروه های محترم خواهشمند است که تألیفات همکاران را بررسی نموده و برای نفرات اول تا سوم تقدیر نامه صادر نموده و تألیف نفر اول را به گروه آموزشی استان تا تاریخ   1/ 12/ 93 ارسال نمایند ، گروه استان نیز تألیفات برگزیده ی مناطق را بباسمه تعالی

باسلام و احترام

در اجرای  برنامه ی عملیاتی دبیر خانه تدوین یک درس از کتاب عربی پایه ی اول متوسطه  ی دوم بر اساس تغییرات کتاب های متوسطه ی اول ، بر عهده ی دبیران محترم عربی می باشد ، از سرگروه های محترم خواهشمند است که تألیفات همکاران را بررسی نموده و برای نفرات اول تا سوم تقدیر نامه صادر نموده و تألیف نفر اول را به گروه آموزشی استان تا تاریخ   1/ 12/ 93 ارسال نمایند ، گروه استان نیز تألیفات برگزیده ی مناطق را بررسی و برای نفرات اول تا سوم تقدیر نامه صادر می کند و تألیف برگزیده را به دبیر خانه ارسال خواهد کرد .

سهمیه استان در تألیف یک در س ( نکره و معرفه ( اسم علم و معرفه به الف و لام ) می باشد .

 

توجه : تألیف یک درس باید شامل متن ، قواعد ، تمارین ، فن ترجمه و  قاموس باشد  .

 


 

 


]]>
برنامه عملیاتی گروه استان سال تحصیلی 93-94 2014-10-29T15:06:32+01:00 2014-10-29T15:06:32+01:00 tag:http://arabichb.mihanblog.com/post/125 صمدی            برنامه عملیاتی گروه آموزشی زبان وادبیات عرب استان چهار محال وبختیاری سال تحصیلی94- 93   عنوان برنامه ردیف       زمان اجرا     بهبود روش های      یاددهی – یادگیری  (طراحی آموزشی) 1 طراحی ، تدوین و تألیف یک درس برای کتاب عربی اول متوسطه دوره ی دوم بر اساس کتا   

       برنامه عملیاتی گروه آموزشی زبان وادبیات عرب استان چهار محال وبختیاری سال تحصیلی94- 93

  عنوان برنامه

ردیف

 

 

 

زمان اجرا

 

  بهبود روش های      یاددهی یادگیری  (طراحی آموزشی)

1

طراحی ، تدوین و تألیف یک درس برای کتاب عربی اول متوسطه دوره ی دوم بر اساس کتاب های جدید التألیف عربی متوسطه دوره ی اول  ( نکره و معرفه " معرفه به الف ولام و اسم علم ")

اول اسفند

2

 تدوین  قواعد عربی سوم انسانی و سوم تجربی و ریاضی به شکل نمودار ، چارت و مصور .. به صورت پاورپونیت  ( اسالیب جمله " افعال تعجب و مدح و ذم " )

تا پانزده آذر

3

مسابقه ی طراحی درس از کتاب عربی اول عمومی ( ویژه ی کلیه ی دبیران )

پایان اسفند ماه

4

بانک سؤالات مفهومی و استاندارد به صورت درس به درس پایه ی سوم تجربی

تا پایان بهمن ماه

نواندیشی و خلاقیت

1

 فرا خوان مقالات علمی متناسب با كتب عربی با رویکرد دانش افزایی دبیران وفرا گیران

 طول سال

 

2

به روز رسانی و فعال نمودن وبلاگ شهرستان ها و مناطق استان

 طول سال

 

3

طراحی کلینیک مجازی پرسش و پاسخ

طول سال

4

برگزاری مسابقه ی طراحی سوالات استاندارد از عربی اول نوبت دوم

پایان فروردین

 

نقد و بررسی محتوای آموزشی

1

شرکت در همایش کشوری ( سرگروه های آموزشی استان ها )

19و 20 مهر

2

تشکیل کارگاه آموزشی با سرگروه های مناطق و شهرستان ها

سوم آبان

3

تشکیل کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی با دبیران عربی شهرستان ها و مناطق

در طول سال

ارزیابی از عملکرد و بهبود شیوه های سنجش و ارزشیابی

1

 

بررسی 5%اوراق امتحانی نوبت اول و دوم درس عربی

طول سال

 

2

تحلیل سوالات امتحانات نوبت اول  ( دی ماه  93 )

تا پایان فروردین

3

نقد و بررسی سوالات امتحانات نهایی سوم و چهارم

بیستم آذر ماه

4

 

ارزیابی از عملکرد گروههای آموزشی درس عربی مناطق،اعلام نظر ، نظارت و ارزشیابی از اجرای آن

پایان خرداد

5

گزارش عملکرد سه ماهه در قالب پاورپوینت

در طول سال

6

بازدید از واحدهای آموزشی و انعكاس نتایج به كارشناسان وپیگیری مواردقابل پیگیری

طول سال

 


]]>
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسن 2014-10-27T13:47:36+01:00 2014-10-27T13:47:36+01:00 tag:http://arabichb.mihanblog.com/post/124 صمدی

]]>
" تدوین قواعد اسالیب مدح و ذم و تعجب " 2014-10-27T13:32:31+01:00 2014-10-27T13:32:31+01:00 tag:http://arabichb.mihanblog.com/post/122 صمدی با سلام و احترام گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استان در راستای اجرای برنامه ی عملیاتی دبیرخانه اقدام به برگزاری مسابقه ی " تدوین قواعد بحث ( اسلوب مدح و ذم و اسلوب تعجب ) " نموده است ، لذا از همکاران محترم خواهشمند است آثار خود را در قالب پاورپوینت به صورت چارت ، نمودار  ، مصور تا تاریخ 5/ 9 /93 به گروه آموزشی منطقه یا شهرستان منطقه ی محل خدمت خود ارسال نمایند و گروه آموزشی مناطق  اثر برتر را تا  15/ 9/ 93 به

با سلام و احترام

گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استان در راستای اجرای برنامه ی عملیاتی دبیرخانه اقدام به برگزاری مسابقه ی " تدوین قواعد بحث ( اسلوب مدح و ذم و اسلوب تعجب ) " نموده است ، لذا از همکاران محترم خواهشمند است آثار خود را در قالب پاورپوینت به صورت چارت ، نمودار  ، مصور تا تاریخ 5/ 9 /93 به گروه آموزشی منطقه یا شهرستان منطقه ی محل خدمت خود ارسال نمایند و گروه آموزشی مناطق  اثر برتر را تا  15/ 9/ 93 به گروه آموزشی استان ارسال نماید . خواهشمند است گروه های آموزشی مناطق به طور مقتضی از نفرات اول تا سوم تقدیر نمایند  .

 

]]>
فراخون مقاله جهت چاپ در فصلنامه النداء 2014-10-01T10:48:58+01:00 2014-10-01T10:48:58+01:00 tag:http://arabichb.mihanblog.com/post/121 ابراهیم علیدوستی با سلام  جهت استفاد ه از مقالات علمی همكاران از کلیه دبیران عربی درخواست     می شود مقالات علمی و آموزشی خود را که مرتبط با محتوای کتب درسی عربی     می باشند درطول سال تحصیلی جهت چاپ در فصلنامه  واز طریق ایمیل به آدرس Samadi1355@yahoo.com  ارسال نمایند تا به نام خود آن ها به چاپ برسد واز امتیاز آن  نیزاستفاده نمایند.

با سلام

 جهت استفاد ه از مقالات علمی همكاران از کلیه دبیران عربی درخواست     می شود مقالات علمی و آموزشی خود را که مرتبط با محتوای کتب درسی عربی     می باشند درطول سال تحصیلی جهت چاپ در فصلنامه  واز طریق ایمیل به آدرس Samadi1355@yahoo.com

 ارسال نمایند تا به نام خود آن ها به چاپ برسد واز امتیاز آن  نیزاستفاده نمایند.

]]>
پرسش و پاسخ 2014-10-01T07:50:28+01:00 2014-10-01T07:50:28+01:00 tag:http://arabichb.mihanblog.com/post/58 ابراهیم علیدوستی    با سلام و احترام به استحضار همکاران محترم  و دانش آموزان عزیز می رساندبرای پرسش و دریافت پاسخ  روی قسمت نظرات کلیک کنید ،و روز سه شنبه هر هفته جواب خود را دریافت نمایید ، یا به سایت دبیر خانه راهبری کشوری قسمت پرسش و پاسخ  مراجعه نمایند        

 با سلام و احترام به استحضار همکاران محترم  و دانش آموزان عزیز می رساندبرای پرسش و دریافت پاسخ  روی قسمت نظرات کلیک کنید ،و روز سه شنبه هر هفته جواب خود را دریافت نمایید ، یا به سایت دبیر خانه راهبری کشوری قسمت پرسش و پاسخ  مراجعه نمایند

 

 

 

]]>
تبریک 2014-09-28T13:48:47+01:00 2014-09-28T13:48:47+01:00 tag:http://arabichb.mihanblog.com/post/120 ابراهیم علیدوستی آغاز بهار تعلیم و تربیت بر همه ی معلمان و دانش آموزان مبارک باد

آغاز بهار تعلیم و تربیت

 بر همه ی معلمان و دانش آموزان مبارک باد]]>
اعضای گروه آموزشی 2014-09-28T12:49:13+01:00 2014-09-28T12:49:13+01:00 tag:http://arabichb.mihanblog.com/post/119 ابراهیم علیدوستی اعضای گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استان سال تحصیلی 1394-1393  نام و نام خانوادگی سمت مدرک روز و ساعت حضور ابراهیم علیدوستی سرگروه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب شنبه /  2- 8 محسن حیدری عضو گروه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب شنبه /  2- 8 آذر صمدی عضو گروه


اعضای گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استان

سال تحصیلی 1394-1393 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

روز و ساعت حضور


ابراهیم علیدوستی


سرگروه


کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب


شنبه /  2- 8


محسن حیدری


عضو گروه


کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب


شنبه /  2- 8


آذر صمدی


عضو گروه


کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب


شنبه /  2- 8]]>
کسب رتبه ی کشوری 2014-05-13T13:31:58+01:00 2014-05-13T13:31:58+01:00 tag:http://arabichb.mihanblog.com/post/118 صمدی کسب رتبه ی کشوری دبیران عربی استان چهار محال و بختیاری  سال تحصیلی 92-1393 ردیف نام و نام خانوادگی منطقه آموزشی موضوع رتبه 1 فرحناز کوهی فایق ناحیه 1 شهرکرد طراحی سؤال عربی 2 تجربی سوم 2 آذر صمدی طاقانکی لاران تولید محتوای الکترونیک عربی 3 سوم

کسب رتبه ی کشوری دبیران عربی استان چهار محال و بختیاری  سال تحصیلی 92-1393

ردیف

نام و نام خانوادگی

منطقه آموزشی

موضوع

رتبه

1

فرحناز کوهی فایق

ناحیه 1 شهرکرد

طراحی سؤال عربی 2 تجربی

سوم

2

آذر صمدی طاقانکی

لاران

تولید محتوای الکترونیک عربی 3

سوم

]]>
اصطلاحات تلفن همراه 4 2014-05-12T05:43:25+01:00 2014-05-12T05:43:25+01:00 tag:http://arabichb.mihanblog.com/post/114 صمدی الفاظ متعلقة بالهاتف المحمول : اصطلاحات مربوط به موبایل كل الملفات ; همه پرونده ها  الاسماء ; مخاطبین(نام ها)  استخدام الصورة ; استفاده از تصویر  الخیارات ; گزینه ها  تعیین كصورة الخلفیة ; تنظیم به عنوان پس زمینه  تعدیل ; ویرایش  محرر فیدیو ; ویرایشگر ویدیو (فیلم) نسخة ثانیه ; نسحه مشابه  استخدام فیدیو ; كاربرد ویدیو  المجموعة ; گروه  نغمة الرنین ; زنگ موبایل  الموضوعات ; مضامین  الاوضاع  ; نمایه ها اوامر صوتیة ; فرما

الفاظ متعلقة بالهاتف المحمول : اصطلاحات مربوط به موبایل

كل الملفات ; همه پرونده ها

 الاسماء ; مخاطبین(نام ها)

 استخدام الصورة ; استفاده از تصویر 

الخیارات ; گزینه ها

 تعیین كصورة الخلفیة ; تنظیم به عنوان پس زمینه

 تعدیل ; ویرایش

 محرر فیدیو ; ویرایشگر ویدیو (فیلم)

نسخة ثانیه ; نسحه مشابه

 استخدام فیدیو ; كاربرد ویدیو

 المجموعة ; گروه

 نغمة الرنین ; زنگ موبایل

 الموضوعات ; مضامین

 الاوضاع  ; نمایه ها

اوامر صوتیة ; فرمان صوتی

 التوصیل ; اتصال

ضبط الهاتف ; تنظیمات تلفن

روابط اخباریة ; سرویس های خبری

حدیث ; پیام گو

طلب سریع ; شماره سریع

جهاز المناداة ; محیط باز

الكشف عن اللغة ; بارگیری زبان

التقاط ; عكس گرفتن

موقت ذاتی ; تایمر خودكار

 موازنة اللون ; بالانس رنگ

 درجة اللون ; تنظیم رنگ

ایقاف ; خاموش

آلی ; اتوماتیك

الاجهزة الملحقة ; برنامه های مفید

 الاتصال ; تماس گرفتن

 الخائض الصوتیة ; لوازم جانبی

الواجهة ; واسط

 تطبیقات مفیدة ; ویژگی های صوتی

 قائمة ; فهرست  منو

 تنزیل ; دانلود

دلیل المحطات ; راهنمای ایستگاه

وضع التسلسل ; حالت متوالی

اظهار شریط الادوات ; نمایش نوار ابزار

           

]]>