گروه آموزشی زبان وادبیات عرب متوسطه ی استان چهارمحال وبختیاری tag:http://arabichb.mihanblog.com 2014-10-23T12:57:56+01:00 mihanblog.com فراخون مقاله جهت چاپ در فصلنامه النداء 2014-10-01T10:48:58+01:00 2014-10-01T10:48:58+01:00 tag:http://arabichb.mihanblog.com/post/121 ابراهیم علیدوستی با سلام  جهت استفاد ه از مقالات علمی همكاران از کلیه دبیران عربی درخواست     می شود مقالات علمی و آموزشی خود را که مرتبط با محتوای کتب درسی عربی     می باشند درطول سال تحصیلی جهت چاپ در فصلنامه  واز طریق ایمیل به آدرس Samadi1355@yahoo.com  ارسال نمایند تا به نام خود آن ها به چاپ برسد واز امتیاز آن  نیزاستفاده نمایند.

با سلام

 جهت استفاد ه از مقالات علمی همكاران از کلیه دبیران عربی درخواست     می شود مقالات علمی و آموزشی خود را که مرتبط با محتوای کتب درسی عربی     می باشند درطول سال تحصیلی جهت چاپ در فصلنامه  واز طریق ایمیل به آدرس Samadi1355@yahoo.com

 ارسال نمایند تا به نام خود آن ها به چاپ برسد واز امتیاز آن  نیزاستفاده نمایند.

]]>
پرسش و پاسخ 2014-10-01T07:50:28+01:00 2014-10-01T07:50:28+01:00 tag:http://arabichb.mihanblog.com/post/58 ابراهیم علیدوستی    با سلام و احترام به استحضار همکاران محترم  و دانش آموزان عزیز می رساندبرای پرسش و دریافت پاسخ  روی قسمت نظرات کلیک کنید ،و روز سه شنبه هر هفته جواب خود را دریافت نمایید ، یا به سایت دبیر خانه راهبری کشوری قسمت پرسش و پاسخ  مراجعه نمایند        

 با سلام و احترام به استحضار همکاران محترم  و دانش آموزان عزیز می رساندبرای پرسش و دریافت پاسخ  روی قسمت نظرات کلیک کنید ،و روز سه شنبه هر هفته جواب خود را دریافت نمایید ، یا به سایت دبیر خانه راهبری کشوری قسمت پرسش و پاسخ  مراجعه نمایند

 

 

 

]]>
تبریک 2014-09-28T13:48:47+01:00 2014-09-28T13:48:47+01:00 tag:http://arabichb.mihanblog.com/post/120 ابراهیم علیدوستی آغاز بهار تعلیم و تربیت بر همه ی معلمان و دانش آموزان مبارک باد

آغاز بهار تعلیم و تربیت

 بر همه ی معلمان و دانش آموزان مبارک باد]]>
اعضای گروه آموزشی 2014-09-28T12:49:13+01:00 2014-09-28T12:49:13+01:00 tag:http://arabichb.mihanblog.com/post/119 ابراهیم علیدوستی اعضای گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استان سال تحصیلی 1394-1393  نام و نام خانوادگی سمت مدرک روز و ساعت حضور ابراهیم علیدوستی سرگروه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب شنبه /  2- 8 محسن حیدری عضو گروه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب شنبه /  2- 8 آذر صمدی عضو گروه


اعضای گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استان

سال تحصیلی 1394-1393 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک

روز و ساعت حضور


ابراهیم علیدوستی


سرگروه


کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب


شنبه /  2- 8


محسن حیدری


عضو گروه


کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب


شنبه /  2- 8


آذر صمدی


عضو گروه


کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب


شنبه /  2- 8]]>
کسب رتبه ی کشوری 2014-05-13T13:31:58+01:00 2014-05-13T13:31:58+01:00 tag:http://arabichb.mihanblog.com/post/118 صمدی کسب رتبه ی کشوری دبیران عربی استان چهار محال و بختیاری  سال تحصیلی 92-1393 ردیف نام و نام خانوادگی منطقه آموزشی موضوع رتبه 1 فرحناز کوهی فایق ناحیه 1 شهرکرد طراحی سؤال عربی 2 تجربی سوم 2 آذر صمدی طاقانکی لاران تولید محتوای الکترونیک عربی 3 سوم

کسب رتبه ی کشوری دبیران عربی استان چهار محال و بختیاری  سال تحصیلی 92-1393

ردیف

نام و نام خانوادگی

منطقه آموزشی

موضوع

رتبه

1

فرحناز کوهی فایق

ناحیه 1 شهرکرد

طراحی سؤال عربی 2 تجربی

سوم

2

آذر صمدی طاقانکی

لاران

تولید محتوای الکترونیک عربی 3

سوم

]]>
اصطلاحات تلفن همراه 4 2014-05-12T05:43:25+01:00 2014-05-12T05:43:25+01:00 tag:http://arabichb.mihanblog.com/post/114 صمدی الفاظ متعلقة بالهاتف المحمول : اصطلاحات مربوط به موبایل كل الملفات ; همه پرونده ها  الاسماء ; مخاطبین(نام ها)  استخدام الصورة ; استفاده از تصویر  الخیارات ; گزینه ها  تعیین كصورة الخلفیة ; تنظیم به عنوان پس زمینه  تعدیل ; ویرایش  محرر فیدیو ; ویرایشگر ویدیو (فیلم) نسخة ثانیه ; نسحه مشابه  استخدام فیدیو ; كاربرد ویدیو  المجموعة ; گروه  نغمة الرنین ; زنگ موبایل  الموضوعات ; مضامین  الاوضاع  ; نمایه ها اوامر صوتیة ; فرما

الفاظ متعلقة بالهاتف المحمول : اصطلاحات مربوط به موبایل

كل الملفات ; همه پرونده ها

 الاسماء ; مخاطبین(نام ها)

 استخدام الصورة ; استفاده از تصویر 

الخیارات ; گزینه ها

 تعیین كصورة الخلفیة ; تنظیم به عنوان پس زمینه

 تعدیل ; ویرایش

 محرر فیدیو ; ویرایشگر ویدیو (فیلم)

نسخة ثانیه ; نسحه مشابه

 استخدام فیدیو ; كاربرد ویدیو

 المجموعة ; گروه

 نغمة الرنین ; زنگ موبایل

 الموضوعات ; مضامین

 الاوضاع  ; نمایه ها

اوامر صوتیة ; فرمان صوتی

 التوصیل ; اتصال

ضبط الهاتف ; تنظیمات تلفن

روابط اخباریة ; سرویس های خبری

حدیث ; پیام گو

طلب سریع ; شماره سریع

جهاز المناداة ; محیط باز

الكشف عن اللغة ; بارگیری زبان

التقاط ; عكس گرفتن

موقت ذاتی ; تایمر خودكار

 موازنة اللون ; بالانس رنگ

 درجة اللون ; تنظیم رنگ

ایقاف ; خاموش

آلی ; اتوماتیك

الاجهزة الملحقة ; برنامه های مفید

 الاتصال ; تماس گرفتن

 الخائض الصوتیة ; لوازم جانبی

الواجهة ; واسط

 تطبیقات مفیدة ; ویژگی های صوتی

 قائمة ; فهرست  منو

 تنزیل ; دانلود

دلیل المحطات ; راهنمای ایستگاه

وضع التسلسل ; حالت متوالی

اظهار شریط الادوات ; نمایش نوار ابزار

           

]]>
اصطلاحات تلفن همراه 3 2014-05-12T05:41:19+01:00 2014-05-12T05:41:19+01:00 tag:http://arabichb.mihanblog.com/post/113 صمدی الفاظ متعلقة بالهاتف المحمول : اصطلاحات مربوط به موبایل الحمایة ; امنیتی  ضبط المصنع ; تنظیمات كارخانه تحدید الموقع ; تعیین موقعیت  تطبیقاتی ; شخصی المواقع ; مرزها دردشة ; پیام فوری  محادثات ; گفتگوها  اسماء الدردشة ; مخاطبین پیام فوری  دردشة مسجلة ; ثبت گفتگو هه المنبة التالی ; زنگ هشدار بعدی  منبه غیر متكرر; هشدار بدون تكرار قید جدید ; ورودی جدید  عرض الاسبوع ; نمای هفته عرض المهام ; نمای كار های روزانه كلمة السر; رمز ملفات الاسترجاع ; ك

الفاظ متعلقة بالهاتف المحمول : اصطلاحات مربوط به موبایل

الحمایة ; امنیتی

 ضبط المصنع ; تنظیمات كارخانه

تحدید الموقع ; تعیین موقعیت

 تطبیقاتی ; شخصی

المواقع ; مرزها

دردشة ; پیام فوری

 محادثات ; گفتگوها

 اسماء الدردشة ; مخاطبین پیام فوری

 دردشة مسجلة ; ثبت گفتگو هه

المنبة التالی ; زنگ هشدار بعدی

 منبه غیر متكرر; هشدار بدون تكرار

قید جدید ; ورودی جدید

 عرض الاسبوع ; نمای هفته

عرض المهام ; نمای كار های روزانه

كلمة السر; رمز

ملفات الاسترجاع ; كوكی ها

الوسائط ; رسانه ها

الموالفة الیدویة ; تنظیم دستی

وضع ; حالت

 تشغیل فی الخلفیة ; پخش در پس زمینه الخدمة

 المرئیة ; سرویس تصویری

تقاریر التسلیم ; گزارشات تحویل

عروض تقدیمیة ; نمایش ها

لا توجد رسائل ; پیامكی وجود ندارد

            

]]>
اصطلاحات تلفن همراه 2 2014-05-12T05:37:35+01:00 2014-05-12T05:37:35+01:00 tag:http://arabichb.mihanblog.com/post/110 صمدی الفاظ متعلقة بالهاتف المحمول : اصطلاحات مربوط به موبایل  برید مكالمات ; صندوق پستی عامة ; موارد كلی  عرض القائمة ; نمای فهرست صورة خلفیة ; پس زمینه  موفر الطاقة ; ذخیره كننده نیرو  شبكة ; جدولی  قائمة ; لیست  حدود حصان ; شكل ها  افتراضیة ; پیش فرض صورة متحركة ; انیمیشن مرحبا ; خوش آمدگویی  المحول ; مبدل الحاسبة ; ماشین حساب   العملة ; ارز  الكتلة ; وزن  القدرة ; نیرو الوقت الحالی; وقت فعلی علامات آلیة ; نشانه های

الفاظ متعلقة بالهاتف المحمول : اصطلاحات مربوط به موبایل

 برید مكالمات ; صندوق پستی

عامة ; موارد كلی

 عرض القائمة ; نمای فهرست

صورة خلفیة ; پس زمینه

 موفر الطاقة ; ذخیره كننده نیرو

 شبكة ; جدولی

 قائمة ; لیست

 حدود حصان ; شكل ها

 افتراضیة ; پیش فرض

صورة متحركة ; انیمیشن

مرحبا ; خوش آمدگویی

 المحول ; مبدل

الحاسبة ; ماشین حساب 

 العملة ; ارز

 الكتلة ; وزن

 القدرة ; نیرو

الوقت الحالی; وقت فعلی

علامات آلیة ; نشانه های خودكار

 مسح قید ; حذف ورودی

رسوم ; گرافیك ها

خیارات تدویر الشاشة ; چرخش صفحه

التنقل ; گزینه های پیمایش

مشغل فلاش ; فلش پلایر

 الكامیرا ; دوربین 

تفاصیل الرسالة ; جزئیات پیام

 مسح الموقتات ; پاك كردن تایمر ها

 فرزبـــ...; ترتیب بندی بر اساس

 البیانات المرسلة ; كل داده ارسالی

 نقل الی الحافظة ; انتقال به پوشه

 البیانات المستلمة ; كل داده های دریافت

 تحدید ; علامت دار

 عرض التفاصیل ; مشاهده جزئیات

 الغاء التحدید ; بی علامت كردن

 برنامج ; برنامه

حافظة جدیدة ; پوشه جدید

ترشیح ; فیلتر كردن

 تنزیل تطبیقات ; دانلود برنامه ها

 حفظ ; دخیره

 بیانات الذاكرة ; جزئیات حافظة

المسارات ; ترانه ها

ذاكرة الهاتف ; حافظه تلفن

 مقاطع الصوت ; كلیپ های صوتی

بطاقة الذاكرة ; كارت حافظه

 روابط تشغیل ; پیوند های جریانی

عام ; عمومی

 صامت ; بیصدا

 فی الخارج ; جلسه

النقل ; انتقال

تخصیص ; شخصی سازی

 الجهاز ملحق ; هدفون

]]>
اصطلاحات تلفن همراه 1 2014-05-12T05:35:16+01:00 2014-05-12T05:35:16+01:00 tag:http://arabichb.mihanblog.com/post/108 صمدی الفاظ متعلقة بالهاتف المحمول : اصطلاحات مربوط به موبایل الرسائل  ; پیامك ها  نسخ ; كپی  رسالة جدیدة ; پیامك جدید  معلومات الاسماء ; اطلاعات مخاطبین صندوق الوارد ; صندوق دریافت  التزامن ; همگام سازی حافظاتی ; پوشه های من اعادة التسمیة ; نام گذاری المسودات ; پیش نویسها  ارقام الخدمة ; شماره های سرویس  الرسائل المرسلة ; پیام های ارسال شده الاسم الاول ; نام صندوق الحفظ ; صندوق ارسال  الاسم الاخیر; نام خانوادگی التقاریر ; گزارشات هاتف الم

الفاظ متعلقة بالهاتف المحمول : اصطلاحات مربوط به موبایل

الرسائل  ; پیامك ها

 نسخ ; كپی

 رسالة جدیدة ; پیامك جدید

 معلومات الاسماء ; اطلاعات مخاطبین

صندوق الوارد ; صندوق دریافت

 التزامن ; همگام سازی

حافظاتی ; پوشه های من

اعادة التسمیة ; نام گذاری

المسودات ; پیش نویسها

 ارقام الخدمة ; شماره های سرویس

 الرسائل المرسلة ; پیام های ارسال شده

الاسم الاول ; نام

صندوق الحفظ ; صندوق ارسال

 الاسم الاخیر; نام خانوادگی

التقاریر ; گزارشات

هاتف المحمول ; موبایل

رسائل بطاقة  sim ; پیام های سیم كارت

هاتف ; موبایل 

انشاء الرسالة ; ایجاد پیام

حزم البیانات ; داده بسته ای

رسالة صوتیه ; پیام صوتی

لم یتم الرد علیها ; تماس های بی پاسخ 

 مدیر بیانات ; مدیر داده ها

معالج الضبط ; برنامه تنظیم

]]>
اصطلاحات پر کاربرد کامپیوتر 2014-05-05T08:23:37+01:00 2014-05-05T08:23:37+01:00 tag:http://arabichb.mihanblog.com/post/104 صمدی اصطلاحات پر كاربرد كامپیوتر (عربی – فارسی )  ابدأ موضوعا جدیدا فی المنتدى  : آغاز كردن موضوع جدید در فروم (انجمن) أحدَث إصدار للبرنامج  :  آخرین (جدیدترین) ویراست(ورژن)  برنامه احفظ باسم ...:  ذخیره كن به نام ... ـ Save As …  اختر بالزِّرّ الأیمن :  كلیك راست كن الاختراق / القرصنة  : هك كردن الاختصار : short cut  : میانبر إدخال Pin   : وارد كردن Pin پین إدراج  :  Insert:  وارد كردن إرسال الایمیل / إرسال الب

اصطلاحات پر كاربرد كامپیوتر (عربی – فارسی )

 ابدأ موضوعا جدیدا فی المنتدى  : آغاز كردن موضوع جدید در فروم (انجمن)

أحدَث إصدار للبرنامج  :  آخرین (جدیدترین) ویراست(ورژن)  برنامه

احفظ باسم ...:  ذخیره كن به نام ... ـ Save As 

اختر بالزِّرّ الأیمن :  كلیك راست كن

الاختراق / القرصنة  : هك كردن

الاختصار : short cut  : میانبر

إدخال Pin   : وارد كردن Pin پین

إدراج  :  Insert:  وارد كردن

إرسال الایمیل / إرسال البرید الالكترونی : ارسال ایمیل

اسم المستخدِم  : یوزر / نام كاربری

الاسم المستعار : اسم مستعار

اِضغَط / اكبس  : كلیك كن

إلصاق / لَصق / بیست  :  پیست (چسباندن)  :  paste 

آیقونة  icon :: آیكن

الایمیل / البرید الالكترونی  :  ایمیل

البحث / ابحث  :  جستجو : Search

البحث المتقدّم (المتطور) : جستجوی پیشرفته

البرنامج  : برنامه / نرم افزار

التحمیل  :  آپلود/  بارگذاری

التخزین / احفظ  : ذخیره كردن : save  

تسجیل الدخول   : ورود :  log in

التسجیل فی المنتدى  : ثبت نام در فروم ( انجمن  forum )

تشغیل البرنامج  :  اجرای برنامه

تصفُّح ملفات الاكروبات PDF :  گشودن و قرائت فایلهای pdf 

التعلیق / إضافة تعلیق / كتابة تعلیق :  كامنت گذاشتن

التعلیقات : كامنت ها / نظرات

تلقی البرید الالكترونی/ استلام الإیمیل :  دریافت ایمیل

التنزیل  : دانلود / دریافت

تنزیل الملف بجودة عالیة : دانلود فایل با كیفیت بالا

جار تحمیل (جلب) البیانات : اطلاعات در حال دریافت است

جیجا بایت / غیغا بایت : گیگابایت

حَجْب الموقع.:  فیلتر كردن سایت

الحصری : منحصر به فرد (Exclusive )

حقوق ملكیة  : حقوق معنوی/ كپی رایت: copy right

خدمة ترجمة قوقل (جوجل) : سرویس ترجمه گوگل

الذاكرة : حافظه: USB

الرابط / جمع الروابط : لینك / پیوند

الردّ مع اقتباس: پاسخ دادن به یك دیدگاه همراه با نقل قول در فروم (انجمن)

رمز: پین : Pin

روابط مباشرة : لینكهای مستقیم

زرّ أمر :  دكمه استارت / كلید استارت كامپیوتر

الزِّر : كلید / دكمه

السابق : صفحه قبلی

الشات / الدَّردشة  : چت

الشاشة : مانیتور / صفحه كامپیوتر

الشبكة العنكبوتیة : الانترنت / اینترنت

الشفرة  :  كد و رمز

الاختصار : شورتكات / شورت كات : shortcut  

الصیغة :  فرمت

الطابعة  :  پرینتر :  printer 

طبقا لمعاییر ملف mpeg  : مطابق واستاندارد پوشه و فایل mpeg

العضویة  / تسجیل العضویة  : عضویت

غرفة الدردشة  /غرفة الشات : چت روم /اتاق چت

غرفة الشات الخاصة  / الخاص:  اتاق چت خصوصی

غرفة الشات العامة  / العام : اتاق چت عمومی

غطاء الحاسوب :  كیس كامپیوتر :  case 

الفأرة : ماوس

الفلاشة  / فلاش للتخزین /  الذاکرة :  فلش /  usb / مموری

قارئة الأقراص :  Cd ریدر /  خواننده لوح فشرده

القرص الصلب : هارد كامپیوتر

قرص دی فی دی / قرص dvd  :  لوح فشرده دی وی دی

القَصّ/ النقل : كات / برش : Cut 

قِطَع الكومبیوتر :  سخت افزار

قلب الآلة : واحد پردازش كامپیوتر

لا تقم بازالة كبل usb / لا تفصل كبل usb  : كابل usb را جدا نكن

الكام /الكامیرا / آلة التصویر :  دوربین /  وبكم / وب

كبسة واحدة : یك كلیك

الكلمات الدلیلیة :  تگ ها / كلیدواژه ها / واژگان راهنما

كلمة السرّ / الباسورد : پسورد / كلمه عبور

لاب توب / الحاسوب المحمول :  لپ تاب

اللاحق /التالی : صفحه بعدی

لوحة مفاتیح : كی بورد / صفحه كلید / keyboard 

المایك : میكروفون

المُبَرمِج :  برنامه ریز/ برنامه نویس كامپیوتر

مُثَبَّت علی الكمبیوتر:  نصب شده روی كامپیوتر

محرّك البحث : موتور جستجو

محرك قوقل (جوجل ) للبحث : موتور جستجوی گوگل

المخترقون /  الهكرز / الهكرون / القراصنة : هكرها

المدونة :  وبلاگ

المستخدم / المُشَغِّل :  كاربر / اپراتور

مشغل إم بی ثری  MP3 : ام پی تری پلیر  / Mp3 Player  

المُشَغِّل / البدّالة :  اپراتور

المعلومات :  اطلاعات /data 

المفضَّلة  : بوكمارك ها / صفحات برگزیده اینترنتی FAVORITES  ـ  BOOKMARKS

المقطع / الكلیب : كلیپ

المقطع الصوتی : كلیپ صوتی

الملفّ : پوشه / فولدر

المَلَفّ التنفیذی : فایل اجرایی

ملف الوورد : فایل Word

ملفّ بصیغة word  : فایل با فرمت word 

الملفّ :  فولدر / فایل

ملفات الاكروبات pdf  :  فایلهای پی دی اف ـ فایلهای pdf  

الملفات المضغوطة zip و rar  :  فایلهای زیپ و رَر

ملفات مَحمِیّة بموجب حقوق النشر :  فایلهای دارای كپی رایت

المُنتَدی  :  فروم  (forum) :  

المواقع المحجوبة :  سایتهای فیلتر شده

الموقع الرسمی لوزارة الداخلیة  :  پایگاه رسمی وزارت كشور

الموقع :  سایت / وبگاه  : Site

ناسخ الأقراص : سی دی رایتر/ Cd رایتر/ كپی كننده Cd

النافذة : پنجره

النسخ/ الكوبی: كپی

نصب البرنامج / تثبیت البرنامج :  نصب برنامه

هذا البرنامج الذی یُتیح لك تصفُّحَ ملفّات الاكروبات PDF : این برنامه امكان باز كردن و مشاهده فایلهای پی دی اف را به شما می دهد 

وحدة الخروج :  واحد خروجی

وحدة الدخول : واحد ورودی

الیاهو ماسنجر  :  یاهو مسنجر

]]>